• Chỉ thị 06/2010/CT-UBND-QS

  Chỉ thị 06/2010/CT-UBND-QS thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự và huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2011 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

  22/09/2010

  29/09/2010

 • Chỉ thị 02/2010/CT-UBND

  Chỉ thị 02/2010/CT-UBND về tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

  27/01/2010

  03/02/2010

 • Chỉ thị 02/2009/CT-UBND

  Chỉ thị 02/2009/CT-UBND về tăng cường vận động hiến máu nhân đạo năm 2009 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

  02/04/2009

  09/04/2009

 • Chỉ thị 06/2007/CT-UBND

  Chỉ thị 06/2007/CT-UBND về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

  02/11/2007

  09/11/2007

 • Chỉ thị 06/2006/CT-UBND

  Chỉ thị 06/2006/CT-UBND về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

  04/07/2006

  11/07/2006

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.